وقتی که یه چایی غلیظ و سیاه می نوشم بوسه دلم میخواد.وقتی طعم اولین سیگارها رو می چشم هر چند لبامو خشک می کنه بوسه دلم می خواد.یاد سیگارت می افتم! وقتی اتاق تاریکه اهنگ گوش می دم بوسه دلم می خواد.وقتی که تو خیابون می رم دوره گردا گیتار میزنن بوسه دلم می خواد.اصلا" بوسه ی عریان دلم می خواد.فکر نکنی  که یه بوسه زمینی دلم می خوادا.وقتی که دلت لرزید دلم بوسه می خواد.از روی اجبار نه از روی هوس بوسه دلم می خواد.کاش به هم قول بدیم از رو اجبار نباشه که می بوسیم.عشق دلم می خواد.از این به بعد نوشته هامو پره بوسه  می کنمم.عشق و بوسه دلم می خواد.وقتی که تشنه شدی باز بوسه دلم می خواد.سیزاب نشو.بوسه دلم می خواد.
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم مرداد 1389ساعت 15:18  توسط me |